Політика конфіденційності та умови використання сайту

Updated at: 2022-04-18.

Політика конфіденційності та  Умови використання сайту seoshop.com.ua

 

1. Загальні положення

Дана Політика конфіденційності персональних даних та умови використання сайту seoshop.com.ua (далі – Політика конфіденційності та умови використання) діє щодо всієї інформації, яку сайт seoshop.com.ua, розташований на доменному імені seoshop.com.ua, а також його піддомени (далі – Сайт), може отримати про Користувача під час використання сайту seoshop.com.ua  також його піддоменів, його програм та його продуктів. Сайт знаходиться в розробці та не використовується для комерції.

 

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці конфіденційності та умовах використання

Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

 

Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, якщо обробка необхідна уточнення персональних даних);

 

Сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за мережевою адресою Сайту;

 

Інформаційна система персональних даних – сукупність персональних даних, що містяться в базах даних і забезпечують їх обробку інформаційних технологій та технічних засобів;

 

Знеособлення персональних даних – дії, у яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних;

 

Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

 

Оброблювач – державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, які є контролерами та операторами персональних даних, що самостійно або спільно з іншими особами організують або/і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці , дії (операції), що здійснюються з персональними даними У цій Політиці конфіденційності та умовах використання Обробниками є власник та представники адміністрації Сайту.

Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо або опосередковано до певного або визначеного Користувача Сайту;

 

Користувач – будь-який відвідувач Сайту є суб'єктом персональних даних;

Надання персональних даних – дії, створені задля розкриття персональних даних певному особі чи певному колу осіб;

 

Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, зокрема оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній чи іноземній юридичній особі;

Знищення персональних даних – будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних або внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

 

3. Обробник може здійснювати обробку таких персональних даних Користувача:

Прізвище ім'я по батькові;

Електронні адреси;

Номери телефонів;

Інші дані та відомості, вказані Користувачем;

Також на Сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів cookie) за допомогою сервісів та технологій інтернет-статистики, у тому числі Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads, Facebook Ads Manager, Facebook Pixel .

Перелічені вище дані тексту Політики конфіденційності та умов використання об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

 

4. Цілі обробки персональних даних

Мета обробки персональних даних Користувача – інформування Користувача через надсилання електронних листів, телефонних дзвінків, повідомлень, надання консультацій.

 

Також Обробник має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оброблювачу лист на адресу електронної пошти seoshop.com.ua з позначкою “Відмова від повідомлень про нові продукти, послуги та спеціальні пропозиції”.

 

Знеособлені дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на Сайті; покращення якості Сайту, його змісту та взаємодії Оброблювача з Користувачами; для показу реклами на основі інтересів та для ремаркетингу.

 

5. Правові основи обробки персональних даних

Обробник здійснює обробку персональних даних Користувача лише у разі їх заповнення та/або відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, що розташовані на Сайті. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Оброблювачу, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами використання.

 

Обробник здійснює обробку знеособлених даних про Користувача у випадку, якщо це дозволено у налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів cookie та використання технологій JavaScript). Користувачі також можуть керувати тим, як обробляються деякі їх персональні дані, у тому числі через налаштування рекламних переваг, за допомогою інструментів відмови від реклами та блокувальника Google Analytics.

 

6. Порядок збирання, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, що обробляються Обробником, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання у повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

 

Обробник забезпечує збереження персональних даних та вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

 

Персональні дані Користувача за жодних умов не будуть передані третім особам без згоди Користувача, за винятком випадків, пов'язаних із виконанням чинного законодавства.

 

Користувач має право запитати у Оброблювача надати відомості про свої персональні дані, які обробляються – де, з якою метою та які персональні дані Користувача обробляються.

 

У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно шляхом надсилання Оброблювачу повідомлення на адресу електронної пошти Оброблювача seo@perfect-seo.com.ua з позначкою “Актуалізація персональних даних”.

 

Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може будь-якої миті відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Оброблювачу повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Обробника сайта seoshop.com.ua  з позначкою “Відгук згоди на обробку персональних даних”.

 

7. Транскордонна передача персональних даних

Оброблювач на початок здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися у тому, що іноземним державою, територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.

 

Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, що не відповідають вищезазначеним вимогам, може здійснюватися лише у разі наявності фіксованої згоди суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

 

8. Умови використання сайту seoshop.com.ua

Всі тексти та контент, опубліковані на сторінках Сайту, є інтелектуальною власністю їх автора та власника – Максима Вікторовича Звонарьова, захищені авторським правом та не підлягають копіюванню та цитуванню без згоди автора.

 

9. Заключні положення

Користувач може отримати роз'яснення щодо питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оброблювача за допомогою електронної пошти info@seoshop.com.ua

 

У цьому документі буде відображено будь-які зміни політики обробки персональних даних Обробником. Політика конфіденційності та умови використання діють безстроково до заміни їх новою версією.