Умови надання послуг

Updated at: 2022-04-18.

Умови надання послуг електронними засобами сайтом

 

https://seoshop.com.ua  Правила надання послуг електронними засобами сайтом

 

ВИЗНАЧЕННЯ.

Пароль – послідовність літерно-цифрових символів та / або спеціальних символів, вибраних Одержувачем Послуги під час процесу реєстрації, необхідних для авторизації одержувача послуги під час входу в аккаунт веб-сайту.

Аккаунт – місце на веб-сайті, доступне певному Одержувачу Послуги після реєстрації, що дозволяє йому або їй користуватися послугами, зазначеними в цьому документі.

Логін – електронна пошта Одержувача Послуги, необхідна для отримання доступу до акаунту, який наданий Одержувачу Послуги під час реєстрації.

Правила – ці правила веб-сайту https://seoshop.com.ua  що визначають умови надання послуг веб-сайту в електронному вигляді Постачальником Послуг та умови використання таких послуг Одержувачами Послуг.

Реєстрація – добровільна дія Одержувача Послуги, що передбачає створення аккаунту на веб-сайті. Реєстрація на веб-сайті безкоштовна.

Веб-сайт – веб-сайти в домені https://seoshop.com.ua 

Послуга – виконання послуги без одночасної фізичної присутності сторін (віддалена послуга) шляхом передачі даних за індивідуальним запитом Одержувача Послуги, переданих та отриманих за допомогою пристроїв, призначених для електронної обробки, включаючи цифрове стиснення та зберігання даних, яка повністю передається, отримується або передається через телекомунікаційну мережу у межах Закону від 16 липня 2004 року: Закон про телекомунікації та відповідно до умов, визначених у цих Правилах.

Одержувач послуги – фізична особа, юридична особа чи організаційний підрозділ, що не має статусу юридичної особи, яка користується послугою, що надається в електронному вигляді на веб-сайті.

Постачальник послуг –  https://seoshop.com.ua 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАВИЛ.

Ці правила визначають умови надання Постачальником Послуг Одержувачу Послуги.

Правила безкоштовно надаються Одержувачам Послуг через веб-сайт у формі, що дозволяє завантажувати, зберігати та друкувати.

Веб-сайт доступний будь-якому Одержувачу Послуги, який має інтернет.

Користуватися послугами зберігання та доступу до аккаунту Одержувачем Послуги можливо лише після реєстрації. Щоб скористатися послугами зберігання та доступу до аккаунту, а також для відправки комерційної інформації електронними засобами, потрібно мати аккаунт електронної пошти. У разі використання вищезазначених послуг, ставлячи галочку у відповідному полі, одержувач послуги заявляє, що він / вона прочитав правила, повністю приймає положення, що містяться в цьому документі, і що він / вона повинен дотримуватися правил. Вищезазначені заходи є добровільними, однак вони необхідні для того, щоб скористатися послугами.

Для належного використання веб-сайту та послуг у повній мірі Одержувач Послуг повинен мати обладнання з доступом до інтернету та браузер, що обробляє технологію «cookie». Сфера використання файлів cookie постачальником послуг визначена в політиці cookie-файлів.

Використання веб-сайту може залежати від встановлення програмного забезпечення типу Java або Java Script.

ВИДИ ТА СФЕРА ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЕЛЕКТРОННИМИ ЗАСОБАМИ.

Веб-сайт пропонує такі послуги:

а) доступ до загальнодоступного вмісту веб-сайту (можливість перегляду та прочитання одержувачем послуги таких матеріалів, як тексти, фотографії, графіки, дані, інформація тощо, розміщені на веб-сайті, а також завантаження файлів, надані постачальником послуг),

б) ведення та доступ до аккаунту,

в) надсилання комерційної інформації електронними засобами.

 

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ.

Укладення договору про надання послуг здійснюється:

а) щодо Служби доступу до загальнодоступного вмісту Веб-сайту – шляхом входу на Веб-сайт,

б) стосовно Служби ведення та доступу до аккаунту – шляхом Реєстрації,

в) стосовно Служби надсилання комерційної інформації – шляхом заповнення відповідної форми, висловлення згоди на отримання комерційної інформації електронними засобами та натискання кнопки прийняття (наприклад, „Надіслати”, „Замовити”).

Для використання Послуг від Одержувача Послуги може знадобитися надати свої персональні дані. Принципи обробки персональних даних Одержувача послуги Постачальником послуг зазначені в Політиці конфіденційності.

Одержувач послуги повинен надавати лише реальні дані та дані, які перебувають у його / її розпорядженні, а їх подання чи використання в подальшому на Веб-сайті під час звичайної діяльності не порушує права третіх сторін.

Надання Служби доступу до загальнодоступного вмісту Веб-сайту не вимагає реєстрації. Така Послуга надається протягом усього періоду доступу Одержувача Послуги до загальнодоступного вмісту Веб-сайту.

Надання решти Послуг вимагає реєстрації.

Реєстрація здійснюється Одержувачем послуги, заповнивши реєстраційну форму, доступну на веб-сайті: https://seoshop.com.ua, позначивши необхідні поля та натиснувши кнопку прийняття (наприклад, „Надіслати”, створити обліковий запис ”). Після виконання вищезазначених дій Одержувач послуги отримає електронне повідомлення, надіслане на електронну адресу, надану Одержувачем послуги, що містить підтвердження успішної реєстрації та посилання для активації, щоб підтвердити правильність адреси електронної пошти.

Лише Одержувач Сервісу, чиї персональні дані були надані в реєстраційній формі під час Реєстрації, має право користуватися Сервісом. Одержувач послуги не може використовувати аккаунти інших Одержувачів послуг, а також не може надавати свій власний аккаунт іншим Отримувачам послуг або іншим третім сторонам.

Одержувач послуги повинен зберігати свій Логін та Пароль в таємниці.

Для входу в аккаунт потрібно щоразу вводити логін та пароль.

Як Логін має бути вказана активна електронна адреса, яку отримувач послуг має право використовувати.

Пароль повинен містити принаймні шість літерно-цифрових та / або спеціальних символів.

Одержувач Послуги може змінити Пароль з аккаунту або за допомогою функції “Забули пароль”, доступної на сайті, на який він / вона ввійшов.

Послуга надається необмежений період часу. Одержувач Послуги може в будь-який час вимагати видалення його / її аккаунту. Про запит на видалення аккаунту може бути надіслано повідомлення електронною поштою, надіслане на електронну адресу Постачальника послуг. Видалення аккаунту означає розірванню договору про надання послуги електронними засобами.

Постачальник послуг залишає за собою право призупинити, видалити або обмежити функціональність аккаунту (обсяг наданої послуги), зокрема:

а) у випадках, передбачених загальноприйнятими положеннями законів,

б) якщо Одержувач послуги використовує аккаунт, порушуючи ці Правила.

Постачальник послуг повинен повідомити Одержувача Послуги про свій намір призупинити, видалити або обмежити функції аккаунту, надіславши Одержувачу Послуги електронне повідомлення на адресу, вказану під час реєстрації аккаунту, або на будь-яку іншу адресу, повідомлену пізніше в той час, коли дані Одержувача Послуги були оновлені.

Якщо призупинення або обмеження функціональних можливостей аккаунту виникає внаслідок використання аккаунту всупереч положенням цих Правил, повна функціональність аккаунту може бути відновлена ​​на запит Одержувача Послуги, але лише за умови припинення таких порушуваних дій та усунення наслідків цього в порядку, як вимагає Постачальник послуг.

Для замовлення надсилання комерційної інформації електронними засобами Одержувач Послуги повинен заповнити відповідну форму, добровільно висловити свою згоду на надсилання комерційної інформації електронними засобами та натиснути кнопку прийняття (наприклад, «Надіслати» , “Замовлення”)

Одержувач Послуги може в будь-який час відмовитись від отримання комерційної інформації електронними засобами. З цією метою Одержувач Послуги повинен надіслати Постачальнику послуг електронне повідомлення, яке є рівнозначному розірванню договору про надання послуги електронними засобами.

 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОДЕРЖУВАЧА ПОСЛУГИ І ПОСТАЧАЛЬНИКА ПОСЛУГ.

Постачальник Послуг докладає максимум зусиль для забезпечення безперервної роботи Веб-сайту.

Постачальник Послуг залишає за собою право порушити роботу Веб-сайту з метою оновлення даних, виправлення помилок та проведення інших робіт з технічного обслуговування, а також з інших причин, що не залежать від Постачальника послуг.

Одержувач Послуг не повинен використовувати Послуги всупереч положенням законодавства, належній практиці або цим Правилам, а також не повинен надавати будь-який вміст незаконного характеру.

Постачальник Послуг передбачає, що вся інформація та матеріали, доступні на Веб-сайті (включаючи, але не обмежуючись графікою, статтями, фотографіями), захищені, зокрема, Законом про авторське право та суміжні права від 4 лютого 1994 р., відтворення, розповсюдження та інші форми використання матеріалів та інформації, що містяться на Веб-сайті, без попередньої письмової згоди Постачальника Послуг або які виходять за межі, дозволені законодавством, суворо заборонені.

Якщо для надання Послуги Постачальник послуг вимагає, щоб Одержувач Послуги надав свою адресу електронної пошти, Одержувач Послуги повинен надати свою справжню електронну адресу, тобто таку, на яку він / вона отримує його / її листування. Одержувачі Послуг повинні негайно повідомити Постачальника Послуг про будь-яку зміну його / її електронної адреси, надіславши повідомлення на адресу Постачальника Послуг. У разі неповідомлення  про зміну адреси Постачальнику Послуг, будь-які заяви та інформація, надіслані Постачальником Послуг Одержувачу Послуги на електронну адресу, надану Одержувачем Послуги у Реєстраційній формі, вважаються такими, що були належним чином доставлені, без порушення положень закону, що стосуються споживачів.

Постачальник послуг не несе відповідальності за:

a)будь-яку шкоду, яка може виникнути внаслідок використання Веб-сайту Одержувачами Послуги способом, що не відповідає законодавству або цим Правилам, зокрема, він не несе відповідальності за розкриття Пароля або Логіну аккаунту та розкриття персональних даних Одержувачами Послуги,

б) будь-який збиток, заподіяний в результаті припинення надання Послуги або видалення аккаунту Отримувача Послуги, за умови, що його було завдано з причин, пов’язаних з Одержувачем Послуги, або через порушення положень закону або цих Правил.

в) будь-який збиток, заподіяний використанням Одержувачем Послуги даних чи інформації, що міститься на Веб-сайті, в економічних, інвестиційних, ділових та ін.

Загальна сукупна відповідальність за збитки Одержувача Послуги, заподіяних Постачальником Послуги у зв’язку з наданням Послуги, незалежно від правових підстав відповідальності, обмежується виключно шкодою, яку фактично зазнав Одержувач Послуги.

Постачальник послуг наголошує, що будь-яка інформація, розміщена на Веб-сайті, має лише інформативний характер. Контент ретельно готується, щоб забезпечити його фактичну правильність і актуальність, проте Постачальник Послуг не несе відповідальності за ефективність або можливість застосування його даних або за наслідки їх застосування.

 

ПОРЯДОК РОБОТИ ЗІ СКАРГОЮ.

Будь-які скарги, що стосуються Послуги, можуть подаватися Одержувачем Послуги через електронну адресу Постачальника Послуги: info@seoshop.com.ua

Скарга повинна містити таке: повне ім’я Одержувача послуги, електронну адресу, а також детальний опис та причину скарги.

Одержувач послуги може подати скаргу протягом 14 днів з дати настання події, яка є предметом скарги.

Скарги обробляються Постачальником послуг протягом 14 днів з моменту їх отримання.

Рішення Постачальника послуг повідомляється Одержувачу Послуги електронним повідомленням, надісланим на електронну адресу, вказану під час подання скарги.

 

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ.

Одержувачі послуг, які є споживачами, тобто фізичними особами, які здійснюють із підприємцем юридичну дію, яка безпосередньо не пов’язана з їхньою підприємницькою або професійною діяльністю, має право відмовитись від будь-якої угоди про надання послуг, укладеної з Постачальник Послуг, протягом 14 днів з дати укладення такого. Заява про вихід з угоди повинна бути зроблена в письмовій формі. Для дотримання обмеження часу достатньо надіслати таку заяву рекомендованим листом на адресу Постачальника Послуг до закінчення зазначеного терміну. Заява про відмову від угоди також може бути подана в електронній формі та надіслана Постачальнику Послуг на електронну адресу: info@seoshop.com.ua 

Зразок, представлений нижче, може бути використаний для подання відмови від угоди про надання послуг:

 

…………………, дата …………………………………………………….

Прізвище та ім’я споживача

……………………………………….

адреса проживання

 

Заява про вихід з Угоди

Я, нижчепідписаний, повідомляю, що хочу відмовитись від угоди, укладеної ………

……………………………………….

Розбірливий підпис споживача

 

Постачальник Послуг може позбавити Одержувача Послуги його / її права користуватися Веб-сайтом, або він може обмежити його / її доступ до ресурсів Веб-сайту або Послуг, що пропонуються відповідно до них, частково або повністю з негайним вступом у дію, якщо Одержувача Послуги порушив ці Правила або чинні положення законодавства.

 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Постачальник Послуг уповноважений в односторонньому порядку вносити зміни до цих Правил з матеріально-технічних, правових або організаційних причин, зокрема:

а) ситуація, коли зміни до Правил необхідні з огляду на зміну загальноприйнятих положень законодавства,

б) у випадку, коли спосіб надання Послуги змінився,

в) з метою виконання зобов’язання відповідно до загальноприйнятих норм закону або зобов’язання, що випливає з примусового судового наказу чи адміністративного рішення.

Одержувачі Послуг будуть проінформовані про зміст змінених Правил у повідомленні, розміщеному на Веб-сайті, що містить змінені Правила, з урахуванням змін та дати набрання чинності.

Положення українського та міжнародного права застосовуються до будь-яких питань, що не регулюються цим документом.

КОНТАКТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА ПОСЛУГ. https://seoshop.com.ua